fbpx

Jak správně napsat časový údaj?

Chceme-li zapsat časový údaj nebo rozsah jsou pravidla maličko matoucí. Není tedy divu, že se v této oblasti objevují chyby. Pravidla českého pravopisu říkají, že pro oddělení se používá tečka a hodiny 0-9 se zapisují jednociferně (například 9.30, 11.15). Ale…

Norma ČSN 01 6910 nám naopak říká, že pro oddělení se používá dvojtečka a hodiny 0-9 lze zapisovat i dvojciferně (například 9.30, 11:15 ale i 09:30).

Obecně bychom se tedy měli držet spíše pravidel českého pravopisu, jelikož uvedená norma není závazná a její dodržování není na rozdíl od pravidel českého pravopisu nutné. Je však jedno, pro jaký zápis se rozhodnete. Důležité je zachovat jej v celém textu jednotný.

Časový údaj může být uveden spolu s jednotkou (například h, hod., hodin). Při zápisu rozsahu (od–do) používáme pomlčku (nikoliv spojovník!) bez mezer kolem (například 10:00–15:00).

špatně správně dle PČP správně dle ČSN
9,30 9.30 9:30
04.20 4.20 04:20
11.15 h. 11.15 h 11:15 h
12,50 hod 12.50 hod. 12:50 hod.
22,50 hodin. 22.50 hodin 22:50 hodin
11.00 – 12:00 11.00–12.00 11:00–12:00
7.00 – 11.00 h. 7.00–11.00 h 7:00–11:00 h
12.00-17:00 hod. 12.00–17.00 hod. 12:00–17:00 hod.
od 11.30 – 12:30 hodin 11.30–12.30 hodin 11:30–12:30 hodin
od 17 – do 22 17–20
sobota – neděle sobota–neděle
červenec – září červenec–září