fbpx

Poprvé / po prvé, co je správně? Podruhé, potřetí, po sté… Pokaždé!

V tuto chvíli jsme narazili na maličko problematickou oblast. Poprvé i po prvé je obojí správně, ale jak je to dál?

Slovo poprvé patří do skupiny příslověčných spřežek (spojení předložky s jiným slovním druhem).  Takže toto slovní spojení skutečně můžeme psát dohromady. Totéž platí i pro slova podruhé, potřetí, pokaždé, zajedno, stokrát . Obdobně je to s výrazy napoprvé, propoprvé (ale i pro poprvé), .

Můžeme ale psát i samostatně předložku a číslovku, tedy po prvé, po sté, po šedesáté deváté, po každé.

O vyšších případech opakování Pravidla českého pravopisu ani Slovník spisovné češtiny ovšem nic nepíší. Je zde nepsané pravidlo, že čím delší číslovka, tím je větší tendence psát to odděleně, tedy po sto šedesáté sedmé nebo po třiatřicáté. Jde především o dobrou čitelnost.

A zcela obdobně je to i s výrazy zaprvé / za prvé, zadruhé / za druhé, ….