fbpx

Víte, že od ledna platí nová pravidla pro cookies?

Do konce letošního roku nám stačí, když návštěvníky webu o používání cookies informujeme. Od Nového roku však nastává v pravidlech pro cookies změna – budeme muset od návštěníků získat předem souhlas s ukládáním cookies.

Poslanecká sněmovna přehlasovala 15. 09. 2021 Senát a většinou 137 hlasů schválila novelu zákona o elektronických komunikacích v původní verzi a 1. 1. 2022 tak vejde v platnost zákon č. 374/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

O pravidlech pro používání cookies hovoří § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Novelou, která vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), bude pozměněn a řadě provozovatelů webů to způsobí komplikace. V současně době na evropském Internetu existuje mnoho webových stránek, jež technologicky zaostávají a nasazení změn souvisejících s touto Směrnicí pro ně bude nemalým problémem.

Oč se tedy v nových v pravidlech pro cookies jedná?

Čl. 1 bod 276. zákona č. 374/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů říká:
V § 89 odst. 3 se slova „je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout“ nahrazují slovy „získá od těchto účastníků nebo uživatelů předem prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem jejich zpracování“. [1]

Webové stránky, jež žádné cookies neukládají, toto řešit nemusejí. Ovšem každý web, který používá třeba jen Google Analytics, už tuto otázku řešit musí. A velmi aktivně. Do nedávna staré vedení ÚOOÚ přistupovalo ke kontrolám informativních lišt velmi benevolentně, protože cookies lišty považovali, stejně jako mnozí z nás, za otravné. Nyní ale již, díky novému vedení, ke kontrolám přistoupili a se zpřísněním lze očekávat, že určitě nepoleví, spíše naopak.

Pokud tedy nějaké cookies pro marketingové či jiné účely využíváte, je potřeba s koncem roku nasadit lištu v souladu s novými pravidly pro cookies, která reálně zřístupní ukládání cookies od každého jednoho návštěvníka až po odkliknutí souhlasu.

 


 

[1]: ČESKO. Čl. 1 bod 276. zákona č. 374/2021 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2021 [cit. 27. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-374#cl1-276