fbpx

Jak správně napsat mezeru (a hlavně kam)?

Velkým prohřeškem v psaných textech jsou nevhodně umístěné mezery.  Víte jistě jak a kam napsat mezeru? Nebo je i pro vás  fajn, osvěžit si, jak napsat mezery správně?   Spadá sem i dvojitá mezera (tedy dvě mezery následující bezprostředně za sebou). Laik může tuto nedbalost přehlédnout, ovšem člověk, jež zná alespoň základy typografie, mívá na tento neduh oko citlivé. Odstranění chyby se dvojitými mezerami je však velmi snadné – stačí v daném dokumentu vyhledat dvě po sobě jdoucí mezery a nahradit je jednou. Jak? Klávesová zkratka Ctrl + h ve většině textových editorů otevře dialogové okno Najít a nahradit. Do pole pro vyhledání napíšeme dvě mezery a do pole pro nahrazení mezeru jednu. Spustíme v celém dokumentu a máme vyřešeno.

Další chybou bývá psaní mezer kolem interpunkčních znaků (tečky, čárky, dvojtečky, středníků, otazníků, vykřičníků) a závorek. Mezera rozhodně nepatří před tyto znaky, píšeme ji naopak za tyto znaky. Nikdy nepíšeme mezeru kolem závorek uvnitř, patří pouze kolem závorek vně. V praxi to znamená, že ( text ) je špatně a mělo by to být zapsáno takto: (text).

Texty, které mají nesprávně psané mezery, působí na první pohled neprofesionálním dojmem.