fbpx

Jak správně napsat konce řádků?

Ač je to známá věc, která je vyučována na školách, mnozí v tomto často chybují. Předložky a spojky, jež jsou jednopísmenné, patří vždy na nový řádek. Poslouží nám k tomu jednoduše nezlomitelná mezera. Dvoupísmenné předložky a spojky na konci řádku být mohou, ovšem často vypadá lépe, když jsou také na řádku následujícím.

Nezlomitelná mezera patří také mezi číselnou hodnotu a její jednotku (například 15 MB), při oddělování trojic čísel (například 123 456,789 012), při oddělování skupin číslic v telefonní čísle či PSČ (například 602 00), při oddělování dnů, měsíců a let v kalendářním datu (například 1. 1. 1900), při oddělování písmen ve zkratkách s tečkami (například s. r. o.), při oddělování zkrácených jmen a před číslicí ve jménech (například B. Němcová, František Josef I.), mezi zkratkou titulu či hodnosti a jménem (například Ing. Švehla), mezi zkratkou a následujícím slovem (například pom. dělník) nebo před pomlčkou (nesmí jí začínat řádek).

Jak můžeme nezlomitelnou mezeru vložit do textu?

V operačním systému Windows zapíšeme nezlomitelnou mezeru pomocí přidržení klávesy Alt a vyťukáním čísla 0160. Na macOS nám k tomu poslouží opět klávesa Alt spolu se stisknutím mezerníku. Operační systémy Linux používají kombinaci kláves Ctrl + Shift + U a následné vyťukání A 0 (v některých případech je nutné ještě potvrdit klávesou Enter).

V textových editorech nebo sázecích programech máme následující možnosti. Nezlomitelnou mezeru napíšeme v TeXu pomocí znaku ˜ (tilda, vlnka). V editoru Word od Microsoftu nám kromě běžného Windows řešení bude fungovat i kombinace kláves Ctrl + Shift + mezerník. Google Dokumenty pod systémem Windows využívají standardní Windows řešení, na macOS zapíšeme nezlomitelnou mezeru pomocí Alt + Shift + mezerník.

V HTML se pro nezlomitelnou mezeru používá zástupná entita  .

Kam s pomlčkou či spojovníkem?

Pokud je řádek zalomen právě v místě pomlčky, pomlčka se neopakuje na začátku nového řádku. Pomlčkou také nesmí končit řádek v případech, kdy pomlčka slouží k vyznačení rozsahu nebo vztahu. V takovém případě se volí jiné řešení sazby textu nebo se pomlčka nahradí slovně (např. až).

Důležitým pravidlem je také psaní spojovníku na konci i na začátku dalšího řádku, je-li řádek zalomen v místě dělení slov typu není-li, německo-polské,… Ve všech ostatních případech, kdy spojovník naznačuje dělení slova na konci řádku, ho už nepíšeme na začátku dalšího řádku.

Tyto pravidla jdou jen velmi těžko ohlídat na webových stránkách, které jsou responsivní. Proto tato pravidla v digitálním světě promíjíme. V tištěných materiálech či digitálních materiálech s pevnou šířkou se to stávat nemá.