fbpx

Jak správně napsat pomlčku?

To, co většina lidí považuje za pomlčku, je ve skutečnosti spojovník. Na běžné klávesnici se klávesa pro pomlčku nevyskytuje. Spojovník (-) je na rozdíl od pomlčky kratší a používá se v jiných případech.

Při psaní v operačním systému Windows zapíšeme pomlčku (–) pomocí Alt + 0150. V TeXu ji zapíšeme jako 2 spojovníky, tedy – – (bez mezer mezi spojovníky). Spojovník na rozdíl od pomlčky najdeme na každé klávesnici (je to ta domnělá pomlčka) a v TeXu ho zapíšeme jednoduše jedním stlačením -.

Pokud bychom potřebovali dlouhou pomlčku (—), je nám v TeXu k dispozici jako tři spojovníky, tedy – – – (bez mezer mezi spojovníky). Ve Windows zapíšeme dlouhou pomlčku pomocí Alt + 0151.

Kdy píšeme pomlčku a kdy spojovník?

Pomlčka plní v psaném textu funkci oddělení jednotlivých částí textu, nahrazuje vlastně čárku, ohraničující vsuvku nebo přístavek, používá se k vyjádření rozsahu (4–5 vajec, ne 4 – 5 vajec), vztahu (Suchý–Šlitr) nebo vyznačení přestávky v řeči apod. Jak už jsem psala – může nahrazovat čárku ve větě – a tak by se s ní tak mělo zacházet. Používáme-li pomlčku jako vsuvku ve větě, patří pomlčka na začátek i konec této vsuvky. Je-li použita pro vyjádření rozsahu nebo vztahu, nepatří kolem ní mezery. V ostatních případech patří mezera před i za pomlčku.

Spojovník užíváme při těsných slovních spojeních (Brno-město – ale Brno – Královo pole, modro-zelená podlitina – není totéž jako modrozelená ;-)), k oddělení spojky -li (znáš-li), na konci slov, která mají ve větě své pokračování (4- a 5místné vozidlo), v zápisu chemického názvosloví (4-izopropylamino-5-pyrazol), v zápisu webových adres (www.obec-luznice.cz), při psaní sestupného formátu kalendářního data (2018-09-04) nebo při zápisu proměnných u číselných hodnot (n-tý parametr). Používá se bez okolních mezer.

Ani minus není spojovník

Šířka pomlčky nebo spojovníku je odlišná od šířky znaménka minus. Také vertikálně nejsou znaménko minus, pomlčka a spojovník v jedné rovině. Minus je svisle o trochu posunut tak, aby byl ve stejné výšce jako vodorovná čárka ve znaménku plus (+ − =) oproti pomlčce (+ –=) a spojovníku (+ -=). Je vždy vhodnější sázet původní znaménko minus, ovšem není to jen tak.

Matematické znaménko minus (−) se stejně jako pomlčka na běžných klávesnicích nevyskytuje. Poměrně snadno vám půjde napsat ve Wordu – pomocí Alt + 8722 – a také v HTML – entita −.

Pokud je minus použit pro vyjádření záporného čísla, není mezi ním a číslem mezera. Vyjadřuje-li minus matematický výraz, jsou kolem něj mezery z obou stran.