fbpx

Jak správně napsat procenta?

Co se týče procent, je až s podivem, jak velká část populace neví, jaký je správný význam konkrétního zápisu. Můžeme totiž napsat 10% i 10 %, ale každý zápis znamená něco jiného. 

Zatímco 10% vyjadřuje „desetiprocentní“, 10 % (s nezlomitelnou mezerou před znakem „%“) znamená deset procent. Jakýkoliv jiný zápis není správný. Bohužel je ale naprosto běžné, že se zápis 3% (mylně) používá pro „3 procenta“. A člověk znalý se může uvztekat…

Kapitolou samo pro sebe by bylo počítání s procenty, ale do toho se tu pouštět nebudu. To ať dělají matematici…